Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

  To najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy,

jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa, Kurs z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak: PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Gminna, jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.

Cele Kursu

obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje   nadaniu tytułu Ratownika stosownie do Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:
1. Ukończone 18 lat.
2. Dobre predyspozycje zdrowotne.

  

Tryb przeprowadzenia kursu :

Proponujemy Państwu dwie formy uczestnictwa w kursie.

  • System weekendowy – 4 zjazdy sobota – niedziela.
    Zajęcia w godz. 8.00 – 17.00 Egzamin Państwowy w niedzielę czwartego zjazdu.
  • System ciągły – 8 dni zajęć dydaktycznych w godz. 8.00 – 16.00 Dziewiątego dnia Egzamin Państwowy.

Minimalna ilość uczestników kursu – 12 osób.

 

 

Program Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
• Organizacja ratownictwa medycznego- podstawy prawne
• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,badanie wstępne oraz szczegółowe, poszkodowany nieprzytomny
• Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji automatycznej i półautomatycznej
• Wstrząs,drgawki, cukrzyca, ostry zespół wieńcowy, udar mózgowy, zatrucia,podtopienie
• Urazy mechaniczne klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn, krwotoki,
• Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
• Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniu masowym i mnogim, segregacja wstępna
• Ewakuacja ze strefy zagrożenia
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy- sytuacje pozorowane
• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Zapisy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Oddziałach ZW WOPR KIELCE  lub w Biurze WOPR  na ulicy Krakowskiej 2 (Basen Delfin)

w  godziny 12 do 16 Tel: 041 344 92 18

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Woj. Świętokrzyskie

Kielce 25-029 ul. Krakowska 2

Tel:  041 344 92 18 lub 501 780 238

Zapraszamy do Biura od 10:00 do 16:00

woprkielce@gmail.com