Kurs z Pierwszej Pomocy

Program każdego Kursu Pierwszej Pomocy dostosowywany jest przez prowadzących do konkretnej grupy kursantów. Zawsze bierzemy pod uwagę charakter pracy zawodowej uczestników, ich dotychczasową wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Miejsce: do uzgodnienia

 

Czas trwania: od 4 godzin do 15 godzin

 

Wielkość grupy: 8-24 uczestników

 

Możliwoś szkoleń osób inwidualnych.

 

 

Program

 Kurs pierwszej pomocy zawiera minimum programowe:

 • zbieranie wywiadu medycznego i rozmowa z osobą poszkodowaną
 • profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
 • sposoby ewakuacji bezpośredniej osób nieprzytomnych
 • wzywanie służb ratunkowych
 • ocena funkcji życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support)
 • resuscytacja (reanimacja) 
 • użycie automatycznego defibrylatora –  AED (Automated External Defibrillation)
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (anafilaktycznym)
 • pomoc przy objawach zawału serca i w napadzie astmy
 • zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu
 • postępowanie w silnym bólu brzucha – także pourazowym
 • urazu kręgosłupa
 • oparzenia
 • tamowanie krwotoków

 

 

Zapisy na Kurs Pierwszej Pomocy w Oddziałach ZW WOPR KIELCE lub w biurze WOPR przy
ul. Krakowskiej 2 (Basen Delfin) w godzinach 12:00 do 16:00.

Tel: 041 344 92 18

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Woj. Świętokrzyskie

Kielce 25-029 ul. Krakowska 2

Tel:  041 344 92 18 lub 501 780 238

Zapraszamy do Biura od 10:00 do 16:00

woprkielce@gmail.com