OGŁOSZENIE O NABORZE - NABÓR NR 6

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach oraz Tomasz Molendowski TOM, zapraszają do udziału w projekcie pt.:  „Praktycznie Niezawodni – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w województwie świętokrzyskim”

 

Jesteś mieszkańcem województwa świętokrzyskiego?

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU !

W ramach naboru nr 5 planowane jest zrekrutowanie 3-4 grup szkoleniowych, liczących średnio 18 osób, co daje łącznie 72 osoby.

Termin naboru:  23.08.2021 – 03.09.2021

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy spełniających następujące warunki udziału w projekcie:

 

a.      Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

b.      Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

Każda z zakwalifikowanych osób będzie miała możliwość uczestnictwa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) wraz z egzaminem KPP.

 

Dodatkowo każdy uczestników kursu KPP będzie mógł przystąpić do rekrutacji wewnętrznej, w wyniku której wyłonione zostaną osoby, które będą miały możliwość przystąpić do kursów dodatkowych:

a.      Kurs prawa jazdy kat. C.

b.      Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

 

Koszt uczestnictwa w projekcie to jedynie 50 zł od osoby,  jako wkład własny w realizację projektu. Wpłaty przeznaczone zostaną na zakup drobnego,  zużywalnego wyposażenia szkoleniowego, niezbędnego do realizacji kursów. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty!

 

Formularze należy składać osobiście lub listownie w Biurze Projektu:

 ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce

Tel: 041 3449218 lub 501 780 238

Czynne w dni robocze w godzinach: 10.00-14.00

 

Dokumenty do pobrania:

1.      Regulamin uczestnictwa w projekcie – wersja 2.0 obowiązująca od 01.09.2020

2.      Formularz zgłoszeniowy.pdf
 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - NABÓR NR 5

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach oraz Tomasz Molendowski TOM, zapraszają do udziału w projekcie pt.:  „Praktycznie Niezawodni – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w województwie świętokrzyskim”

 

Jesteś mieszkańcem województwa świętokrzyskiego?

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU !

W ramach naboru nr 5 planowane jest zrekrutowanie 4 grup szkoleniowych, liczących średnio 18 osób, co daje łącznie 72 osób.

Termin naboru:  26.04.2021 – 07.05.2021

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy spełniających następujące warunki udziału w projekcie:

 

a.      Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

b.      Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

Każda z zakwalifikowanych osób będzie miała możliwość uczestnictwa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) wraz z egzaminem KPP.

 

Dodatkowo każdy uczestników kursu KPP będzie mógł przystąpić do rekrutacji wewnętrznej, w wyniku której wyłonione zostaną osoby, które będą miały możliwość przystąpić do kursów dodatkowych:

a.      Kurs prawa jazdy kat. C.

b.      Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

 

Koszt uczestnictwa w projekcie to jedynie 50 zł od osoby,  jako wkład własny w realizację projektu. Wpłaty przeznaczone zostaną na zakup drobnego,  zużywalnego wyposażenia szkoleniowego, niezbędnego do realizacji kursów. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty!

 

Formularze należy składać osobiście lub listownie w Biurze Projektu:

 ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce

Tel: 041 3449218 lub 501 780 238

Czynne w dni robocze w godzinach: 10.00-14.00

 

Dokumenty do pobrania:

1.      Regulamin uczestnictwa w projekcie – wersja 2.0 obowiązująca od 01.09.2020

2.      Formularz zgłoszeniowy.pdf
 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - NABÓR NR 3

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach oraz Tomasz Molendowski TOM, zapraszają do udziału w projekcie pt.:  „Praktycznie Niezawodni – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w województwie świętokrzyskim”

 

Jesteś mieszkańcem województwa świętokrzyskiego?

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?
 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU !
 

W ramach naboru nr 3 planowane jest zrekrutowanie 5 grup szkoleniowych, liczących średnio 18 osób, łącznie 90 osób.

Termin naboru:  07.09.2020 – 16.09.2020

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy spełniających następujące warunki udziału w projekcie:

 

a.      Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

b.      Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 

Każda z zakwalifikowanych osób będzie miała możliwość uczestnictwa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) wraz z egzaminem KPP.

 

Dodatkowo każdy uczestników kursu KPP będzie mógł przystąpić do rekrutacji wewnętrznej, w wyniku której wyłonione zostaną osoby, które będą miały możliwość przystąpić do kursów dodatkowych:

a.      Kurs prawa jazdy kat. C.

b.      Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

 

Koszt uczestnictwa w projekcie to jedynie 50 zł od osoby,  jako wkład własny w realizację projektu. Wpłaty przeznaczone zostaną na zakup drobnego,  zużywalnego wyposażenia szkoleniowego, niezbędnego do realizacji kursów. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty!

 

Formularze należy składać osobiście lub listownie w Biurze Projektu:

 ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce

Tel: 041 3449218 lub 501 780 238

Czynne w dni robocze w godzinach: 10 - 14

 

Dokumenty do pobrania:

1.      Regulamin uczestnictwa w projekcie – wersja 2.0 obowiązująca od 01.09.2020

2.      Formularz zgłoszeniowy.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - NABÓR NR 2 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach oraz Tomasz Molendowski TOM, zapraszają do udziału w projekcie pt.:
„Praktycznie Niezawodni – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w województwie świętokrzyskim”  

 

Jesteś mieszkańcem województwa świętokrzyskiego?

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?
 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU !

W ramach naboru nr 2 planowane jest zrekrutowanie 4 grup szkoleniowych, liczących średnio 18 osób, łącznie 72 osoby.

Termin naboru:  22.06.2020 – 03.07.2020

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy spełniających następujące warunki udziału w projekcie: 

a.      Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

b.      Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Każda z zakwalifikowanych osób będzie miała możliwość uczestnictwa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) wraz z egzaminem KPP.

Dodatkowo każdy uczestników kursu KPP będzie mógł przystąpić do rekrutacji wewnętrznej, w wyniku której wyłonione zostaną osoby, które będą miały możliwość przystąpić do kursów dodatkowych:

a.      Kurs prawa jazdy kat. C.

b.      Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

 

Koszt uczestnictwa w projekcie to jedynie 50 zł od osoby,  jako wkład własny w realizację projektu. Wpłaty przeznaczone zostaną na zakup drobnego,  zużywalnego wyposażenia szkoleniowego, niezbędnego do realizacji kursów. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty!

 

Formularze należy składać osobiście lub listownie w Biurze Projektu:

 ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce

Tel: 041 3449218 lub 501 780 238

Czynne w dni robocze w godzinach: 10.00 - 14.00

 

Dokumenty do pobrania:

1.      Regulamin uczestnictwa w projekcie

2.      Formularz zgłoszeniowy – wersja .pdf

 

 

WOPR KIELCE

    Pomoc dla Seniorów 

Każdy z nas stanął przed zadaniem dostosowania się do restrykcji obowiązujących w czasie epidemii. ⛔️Pamiętajmy !! Wirus testuje naszą międzyludzką solidarność.

Być ratownikiem, to iść ludziom z pomocą, 🤝

Dla tego Ratownicy WOPR KIELCE  pomaga w ramach akcji Pomoc dla Seniorów w walce z COVID19. 

Jeśli potrzebna będzie ci pomoc w zakupach czy wyjściu do Apteki to dzwoń  tel: 501 780 238 lub 692 950 167

 

Pierwszy nabór na 3 edycje szkolenia KPP organizujemy od 10.02.2020 do 14.02.2020 wszystkie dokumenty kompletne przyjmujemy w tych terminie w Biurze WOPR.
Dokumenty będą przyjmowane jedynie w tym terminie. 
Informacje o innych naborach będą umieszczane na stronie.

Miło nam poinformować, że w tym roku mamy przyjemność wziąć udział w programie Ministerstwa MSWiA im. Władysława Stasiaka pod tytułem RAZEM BEZPIECZNIEJ. Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa nad wodą i przeszkolenie dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego w zakresie ratownictwa wodnego, organizowanie cyklu imprez nad wodą oraz bezpłatne zajęcia na Akademii Młodego Ratownika. Serdecznie dziękujemy Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek za pomoc i wsparcie.

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im W. Gombrowicza w Kielcach

Odbył się wykład z cyklu „Aktywni w każdym wieku”dotyczący Pierwszej Pomocy oraz bezpieczeństwa Seniorów

AKADEMIA MŁODEGO RATOWNIKA ROZPOCZĘTA!

Dzisiaj 14 września 2019 roku, a więc Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Z tej okazji w ramach projektu WOPR bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie Kieleckim uruchomiliśmy Akademię Młodego Ratownika. W ramach prowadzonych zajęć na basenie Foka oraz w naszych salach szkoleniowych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, właściwego zachowania i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia na akwenach wodnych.

Zajęcia będą sie odbywały w dwóch małych, dziesięcioosobowych grupach. Nad każdą z nich czuwa doświadczony ratownik - instruktor, który w każdą sobotę aż do listopada będzie się dzielił z uczestnikami Akademii swoją wiedzą i umiejętnościami.

Projekt realizowany w ramach Programu MSWiA Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 i współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Nasze działania na Akwenach Wodnych w ramacha Projektu

W ramach Projektu MSWiA Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020 współfinansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zrealizowaliśmy spotkania edukacyjno-informacyjne, których celem było przekazanie uczestnikom jak największej dawki wiedzy. Projekt ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Ratownicy WOPR kładli nacisk na szczególnie ważną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Wykwalifikowani instruktorzy/ratownicy przestrzegali czego unikać nad wodą, na jakie zachowania należy zwrócić szczególną uwagę oraz jak właściwie udzielić pomocy wrazie pojawiającego się zagrożenia np. zachłyśniecia wodą czy podtopienia

 

Debata 29.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego była znakomienitą okazją do poruszenia kluczowych zagadnień na temat " Bezpieczństwa nad wodą w Kielcach i powiecie Kieleckim". Przedstawiciele służb mundurowych, jak również przedstawiciele  Miasta Kielce , Kuratorium Oświaty, Ratownictwa Medycznego  i innych instytucji  w tym organizacje pozarządowe tj. Fundacja Odzyskaj Środowisko wzięli udział w dyskusji. Liczymy na to , że młodzież poprzez liczne zorganizowane  konkursy, jak również edukację ekologiczną będzie bezpieczniej korzystać z akwenów wodnych , pozostawijac po sobie porządek a tym samym bedzie uświadamiać w domach swoich bliskich na temat istniejących ewentualnych zagrożeń. Laureaci konkursów plastyczno fotograficznych również doczekali się dziś nagród za piękne, kreatywne prace obrazujące wypoczynek nad wodą. Nie mogło też zabraknąć pokazów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pośród dzieci nie brakowało chętnych i odważnych by na fantomach przećwiczyć jakże ważną umiejętność.  Dzięki takim chwilom czujemy, że warto dla WAS być i dawać z siebie to co mamy najlepszego, czym możemy się podzielić  ..wiedzę i doświadczenie.

KONKURSY czas zacząć!

 

Szanowni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 10 do 18 lat z województwa świętokrzyskiego zapraszamy WAS do udziału w konkursie plastycznym - dzieci młodszych oraz fotograficznym dla młodzieży.

Tematem Waszych prac, które do nas prześlecie na adres woprkielce@gmail.com lub stacjonarnie do biura WOPR na ul. Krakowskiej 2 w Kielcach, jest BEZPIECZNIEJ NAD WODĄ.

Najciekawsze i najładniejsze prace zostaną zaprezentowane na finałowej Gali 29 października 2019 roku, która odbędzie się w jednej z kieleckich szkół, a twórcy najlepszych prac wybranch przez Komisję konkursową, zostaną nagrodzeni. Prace można przysyłać do nas do 23 października do godziny 12.00.

Konkurs jest prowadzony w ramach projektu współfinansowanego z programu MSWiA Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 i współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Pragniemy również podkreślić, że do udziału w konkursie włączyło się Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach, za co dziękujemy.

Szczegóły konkursu wraz z oświadczeniem i regulaminem znjadziecie poniżej. POWODZENIA!

 Festyn rodzinny ,,Bezpieczny wypoczynek nad wodą''.

Chcąc dotrzeć do młodych ludzi, zaplanowaliśmy jako WOPR  wiele atrakcji: pokazów, zabaw, konkursów i animacji artystycznych.  Pogoda dopisała, podobnie jak humory gości, którzy od południa coraz liczniej przybywali do malowniczej bazy WOPR-u, tuż przy zalewie w Cedzynie.

W tym roku 01.06 obchodziliśmy razem z najmłodszymi ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach.

W dn. 08.06.2019 r. w Starachowicach odbyły się Letnie Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Ratownictwie Wodnym

Miło nam przedstawić krótka relacje z 45 Konkursu Rysunkowego o Bezpieczeństwie Nad Wodą, w którym brało udział 250 dzieci z Województwa Świętokrzyskiego. Dziękujemy wszystkim laureatom.

Pływaj stylem nie promilem 🏊‍♂️🚫!!!
Już po raz 13sty ruszyła akcja #pływambezpromili
Jest nam bardzo miło, że w tym roku mogliśmy dołączyć do tej ogólnopolskiej akcji

W Niedzielę 30 czerwca, o godzinie 16 nad zalewem w Gutwinie

Odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Bezpieczne wakacje nad wodą". Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Gminy Ostrowiec, MCK, WOPR i licznych partnerów.

Jak zwykle nie zabrakło pokazów ratownictwa wodnego, sprzętu ratowniczego, ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy, a także zabaw i konkursów dla najmłodszych. 

Otwartej Remizy Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kopcowa. Pokazaliśmy elementy pierwszej pomocy i bezpieczeństwie nad wodą, Nie mogło zabraknąć z nami Kliniki Umysłu,

Świętokrzyski Piknik Rolniczy
Geopark Kielce XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 WOPR Kielce brał udział w festynie na Trzuskawicy S. A., gdzie prowadziliśmy prelekcje pt. „Bezpieczne dziecko nad wodą”. Dodatkowo chcielibyśmy bardzo podziękować „Klinice Umysłu” za pomoc w organizacji powyższego wydarzenia.

XVII Mistrzostw Okręgowych Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Parku Miejskim w Kielcach. 

 Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im W. Gombrowicza w Kielcach odbył się wykład z cyklu „Aktywni w każdym wieku”dotyczący Pierwszej Pomocy oraz bezpieczeństwa Seniorów, który poprowadził Prezes Hubert Szczechla. 

W Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Wraz z Komendą Miejską Policji w Kielcach, mieliśmy przyjemność edukować dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, co zrobić i jak postępować jak ktoś wpadnie pod lód. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego opowiedzieli jak zachować się bezpiecznie w ruchu Drogowym.
 

 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
im. Św. S. Faustyny „Serduszko” w Kielcach

Mieliśmy przyjemność odwiedzić najmłodsze dzieci opowiedzieć o swojej pracy oraz przekazać najpotrzebniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 16.02.2019r. Rozpoczęły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego pod nazwą „Kruchy Lód”

Celem ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie, doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, ratowanie osób pod którymi załamał się lód.  Ćwiczenia były podzielone na dwie części, Cześć teoretyczna odbyła się w OSP Leszczyny wśród wykładowców PSP m.kpt Wojciech Wąsik JRG 2, Mariusz Bednarski z KWP, adw. Dorota Duda, Psycholog Andrzej Nowakowski z Kliniki Umysłu, W cześć praktyczna odbyła się na Zalewie w Cedzynie.

W ćwiczeniach wzięli udział studenci ratownictwa medycznego WSEPiNM, Strażacy z JRG 1 oraz JRG 2 Kielce, OSP Leszczyny, OSP Tokarnia, OSP Łopuszno oraz Policja Świętokrzyska WRD KWP oraz Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, PCK,  Na ćwiczeniach mieliśmy przyjemność gościć Pana Mieczysława Gębskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I Pana Jacka Kowalczyk Dyrektor - Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Wyjazd naszego przedstawiciela WOPRu  Kieleckiego Józefa Różalskiego do Australii na Mistrzostwa Świata w Sportowym Ratownictwie Wodnym stał się rozpoznawalny na arenie międzynarodowej podczas zawodów zdobył 2 złote medale oraz 3 srebrne.

Serdecznie Gratulujemy !!!!
 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce

27.11.2018  spędziliśmy z młodzieżą.
Bardzo dziękujemy dyrekcji i wychowawcom  za zaproszenie, a młodzieży za tak liczne przybycie i zaangażowanie w ćwiczenia z udzielaniu pierwszej pomocy i bezpieczeństwie nad wodą. 

Mieliśmy przyjemność zabezpieczać taką wspaniałą imprezę i dbać o bezpieczeństwo uczestników za rok też jesteśmy.

Zapraszamy serdecznie.

"A proszę Pani, czy ja mogę jeszcze raz spróbować uratować tego pana?"- pytanie, które wyraża więcej niż jakikolwiek opis tego co działo się podczas festynu, który odbył się na parkingu przed kościołem św. Jacka Odrowąża w Leszczynach. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zapraszamy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenie rozpoczyna się 6 Października. Zapisy trwają.

MagicLab Akademia Kreatywności  festyn "magic energy", który odbył się 1 września na placu Artystów w Kielcach.

Najmłodsi jak zwykle nie zawiedli Pod okiem naszego ratownika Konrada Popińskiego szlifowali umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Sezon dobiegł końca a nasze szkolenia trwają w najlepsze.
Przed Wami krótka fotorelacja z weekendowego szkolenia ratowników wodnych w bazie WOPR Kielce w Cedzynie.

Wspaniały Jubileusz XXX-lecia Klubu Płetwonurków KALMAR STARACHOWICE z którym współpracuje WOPR Kielce.  Bardzo Dziękujęmy  za zaproszenie na tak wspaniala uroczystość. Życzymy dalszych sukcesów 

Nasz Ratownik Andrzej Czaja reprezentował nasz WOPR na Gaston maraton 25 km Czechy Usti nad Laba-Decin 

XVII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie  

Po raz 17 ratownicy wodni, strażacy i policjanci spotkali się nad zalewem w Chańczy. Oczywiście nie mogło zabraknoć naszego wopru Kielce.

Takie piękne podziękowanie dostaliśmy od Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach za zbiórkę karmy

Na tym nie kończymy i zachęcamy do dalszego wspierania bezdomniaków🐕Wszystkie smakołyki można zostawiać w biurze ul. Krakowska 2.

Cedzyna to nie tylko odpoczynek !

W bazie WOPR w Cedzynie w sezonie letnim odbywa się mnóstwo szkoleń. W sobotę 7 lipca gościliśmy studentów ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
Rzutki, koła ratunkowe, łodzie ratownicze, łódź motorowa, to wszystko było do dyspozycji naszych przyszłych ratowników!
Słuchali pilnie, ćwiczyli dzielnie:):D

Zachęcamy do aktywnego wypoczynku w bazie WOPR w Cedzynie

Od końca czerwca pełną parą ruszyła wypożyczalnia rowerków wodnych i łódek wiosłowych w bazie WOPR w Cedzynie.
Serdecznie zapraszamy do spędzania aktywnie czasu wolnego korzystając z naszej przystani.
Rowerki i łódki można wypożyczać codziennie od 12:00 do 20:00!

Nie możemy się nie pochawalić!

Wielki sukcesie naszego zawodnika w Otwartych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Masters w Poznaniu!
Józef Różalski wystartował w ośmiu konkurencjach, w których wywalczył aż siedem złotych medali i jeden srebrny:) Gratulujemy!!!

Nie tylko rekreacja nam w głowie!

17.06 to dzień pod znakiem zabezpieczenia nieco innego spływu kajakowego:) Tego dnia gościliśmy na  torze kajakarstwa slalomowego w Drzewicy. Odbyły się tam IV Drzewickie Slalomy Kajakowe. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z profesjonalnych klubów kajakarskich, amatorzy oraz dzieci. Adrenalina i dobra zabawa dała o sobie znać wszystkim startującym:)

Sezon w pełni więc nie próżnujemy:)

W sobotę 16.06 Hubert Szczechla, Stanisław Sorbian, Krzysztof Fornal oraz Marek Borkowski zabezpieczali medycznie spływ kajakowy "Hubala" zorganizowany z okazji I Rocznicy Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu.

Ponad 60 osób stawiło się tego dnia w miejscowości Praczka, aby rozpocząć świętowanie i spedzić aktywnie czas płynąc blisko 20km Pilicą. Wszystkim uczestnikom, organizatorom i naszym ratownikom dopisywał dobry humor. Zabawa była wyśmienita:) Dziękujemy organizatorom za zaufanie i piękne drewiane:)!

 

UWAGA!!!

Nasza jednostka WOPR weszła w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, dzięki któremu usprawniona została komunikacja pomiędzy ratownikami, centralami i poszkodowanymi. Aplikacja "Ratunek" pozwala znacząco skrócić czas (nawet do 20 minut!) dotarcia ratowników na miejsce zdarzenia.
Do pobrania:
➡️ Android: https://play.google.com/store/apps/details…
➡️iOS: https://itunes.apple.com/pl/app/ratunek/id1147162181…

 

 

Rozpoczecie sezonu letniego
w Połańcu

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w rozpoczęcie sezonu letniego w Połańcu.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 

26 Maj 2018 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka i wręczyć

Panu kpt. Radosławowi Piwnikowi medal za uratowanie życia  tonącemu.

Szkolenie z Ratownictwa Lodowego

25 lutego 2018 roku odbyły się Wojewódzkie ćwiczenia i symulacje akcji ratunkowych przy bazie WOPR w Cedzynie.

Dziękujemy wszystkim za wspólne, owocne ćwiczenia! Zapraszamy za rok:)

 

Kurs KPP

Nasz  Pierwszy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Gratulacje dla wszystkich ratowników. 

Ćwiczenia z ratownictwa na rzekach w okresie zimowym 

Nasi Ratownicy prowadzili ćwiczenia z ratownictwa na wodach szybko płynących w czasie zimy.

W Szkole Podstawowej w Brzegach. mieliśmy przyjemność poprowadzić prelekcje dla dzieci na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i opowiedzieć o niebezpieczeństwach jakie mogą ich spotkać na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Dziś w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach oficjalnie zainaugurowaliśmy cykl pogadanek profilaktycznych pod nazwą "Kruchy Lód", których zadaniem jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwami jakie mogą nas spotkać na zamarzniętych jeziorach. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy również Szkołę Podstawową nr 2

26 Finał WOŚP

Jak co roku uczestniczyliśmy w  Finale WOŚP, uczyliśmy udzielać pierwszej pomocy i pomagaliśmy pozyskać środki w ramach akcji. 

Kursy i szkolenia organizowane przez ŻKM Bryza

ŻKM Bryza przeprowadzi w roku 2018 kursy i szkolenia na stopnie żeglarza jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego.

III Zimowe Przepływanie Wisły Wpław

Nasz Ratownik uczestniczył w III  ekstremalnej zimowej przeprawie wisły w Sandomierzu

Szkolenie z  Pierwszej Pomocy

Zapraszamy na Szkolenie z Pierwszej Pomocy. Kurs skierowany jest do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw. Zapisy trwają.

 

25 Marca 2017 Pływanie Ekstremalne

Mieliśmy przyjemność pomagać w zabezpieczeniu pływania Ekstremalnego na dystansie 1 km na Zalewie Cedzynie organizowane przez Ekstremalnych Strawczyn. Zabezpieczenie nadzorowali nasi Instruktorzy Stanisław Sorbian i Tomasz Staszewski wraz z naszymi ratownikami.

Prelekcja w Szkole Podstawowej  w Bolminie

Przeprowadziliśmy  Pogadankę na temat bezpieczeństwa nad wodą i sposobu ratowania osoby tonącej.

 

Nasi ratownicy z grupy interwencyjnej brali udział w zabezpieczeniu spływu dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

Zostaliśmy  zaproszeni do Schroniska dla Nieletnich w Gackach gdzie nasz Instruktor Hubert Szczechla mówił o bezpieczeństwie nad wodą i o metodach ratowania osoby tonących na wodach szybko płynących.

W szkole podstawowej w Mòjczy odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Nasi ratownicy również tam gościli. Agata Ślusarczyk, Adrian Krzeszowski oraz Hubert Szczechla uczyli najmłodszych jak udzielać pierwszej pomocy. W pokazach naszym ratownikom pomagała suczka- ratownik o imieniu Lejdi. Dzieki obecności naszej pięknej Goldenki ratownicy mogli odpowiedzieć jak się zachowywać w stosunku do psa, czego unikać w kontakcie z nim oraz jak wyglada tresura psow ratowniczych aby pomagały udzielać pomocy osobom którym zdążył się niesczesliwy wypadek nad woda.

Pokazy Ratownictwa Wodnego w Końskich prowadzone przez naszych instruktorów Stanisława Sorbiana i Huberta Szczechle wraz z Ratowniczką medyczną Eweliną Żak

W dniach 12.05-15.05.2016r. Michał Szymczyk, Mateusz Gałkiewicz oraz Hubert Szczechla wzięli udział
w szkoleniu "White Water Rescue May 2016". Szkolenie odbyło się na torze kajakowym w Wietrznicy. Celem czterodniowego kursu było podniesienie umiejętności ratowania ludzkiego życia
w warunkach ekstremalnych tj. na wodach szybko płynących i powodziowych.

Szkolenie z Ratownictwa Lodowego

Nasi Ratownicy mieli przyjemność uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z ratownictwa lodowego.

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Woj. Świętokrzyskie

Kielce 25-029 ul. Krakowska 2

Tel:  041 344 92 18 lub 501 780 238

Zapraszamy do Biura od 10:00 do 16:00

woprkielce@gmail.com